Archive for October, 2009

Co to jest dom starców?

Monday, October 26th, 2009

Dom starców, to zemsta dzieci za przedszkole.