Archive for January, 2010

W którą stronę mieszać herbatę?

Monday, January 11th, 2010

Pytanie “W którą stronę mieszać herbatę?” nie jest tak banalne jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.

Można oczywiście powoływać się indywidualne preferencje co do kierunku mieszania herbaty, ja jednak chciałbym zająć się możliwie obiektywną, naukową analizą zjawiska.

Po pierwsze, należy stwierdzić, że herbatę można mieszać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (tak zwane “w prawo”), jak i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (tak zwane “w lewo”). Po drugie, za optymalny kierunek mieszania przyjmujemy ten, przy którym ilość wydatkowanej energii podczas mieszania jest minimalna.

Po przeprowadzeniu szeregu eksperymentów i analiz, stwierdzam że optymalnym kierunkiem mieszania herbaty jest kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara. Wydatkowana podczas takiego mieszania energia jest najmniejsza, ponieważ na naszą korzyść działa z efektu Coriolisa. Mieszając “w prawo” mniej się meczymy. Powyższa zasada obowiązuje oczywiście dla półkuli północnej – jeżeli odwiedzamy babcię w Australii i pijemy z nią herbatkę to należy mieszać “w lewo”.

Gdyby ktoś miał wątpliwości co do prawidłowości powyższej tezy, to proszę spojrzeć na stronę w Wikipedii – tyle tam mądrych wzorów, że to musi być prawda. A jeżeli mimo wszystko ktoś wciąż nie byłby usatysfakcjonowany i chciałby, zgodnie z duchem prawdziwie naukowego podejścia, powtórzyć moje doświadczenia, to mogę po koszcie nośnika danych (1 uncja złota po kursie z dnia złożenia zamówienia) wysłać powyższą stronę z Wikipedii.